Σχετικα με την Οστεοπαθητικη

Σχετικα με την Οστεοπαθητικη

Η οστεοπαθητική είναι μια σύγχρονη επιστήμη, άγνωστη για το Ελλαδικό κοινό που όμως κατάφερε να δώσει απαντήσεις και θεραπεία σε εκατοντάδες μυοσκελετικά, σπλαχνικά προβλήματα του ανθρώπινου σώματος  από την νεογνική  ηλικία που ως σήμερα η επιστήμη δεν είχε εξηγήσει. Τέτοια παραδείγματα είναι η χρόνια κεφαλαλγία , τα προβλήματα κατάποσης, προβλήματα ισορροπίας λόγω μη σύγκλησης  οφθαλμικά, κ.α.

Έχοντας ως γνώμονα τις νέες επιστημονικές παρατηρήσεις και ανακαλύψεις η οστεοπαθητική προσεγγίζει ολιστικά το ανθρώπινο σώμα και τείνει να το επαναφέρει στην φυσιολογική του κατάσταση ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ όπως των δομικών στοιχείων του ανθρώπινου σώματος και όχι μεμονωμένα.

Είναι η μοναδική επιστήμη που ασχολείται με την περιτονια του σώματος, ένα δομικό στοιχείο αυτού που έως πρόσφατα αγνοούταν και όμως ευθύνεται για την άρτια λειτουργία, συνεργασία και ισορροπία όλων των στοιχείων του σώματος.

Η οστεοπαθητική βασίζεται στην άριστη αμφίδρομη σχέση δομής – λειτουργίας και λειτουργίας – δομής. Έτσι εξετάζει όλα τα ανθρώπινα όργανα όπως είναι ακόμα και η γλώσσα, τα μάτια, τα αυτιά, η λεκάνη, ο κόκκυγας, ο αυχένας, οι κλείδες κ.α.
Με ειδικούς χειρισμούς και τεχνικές ο Οστεοπαθητικός «διαβάζει» το σωμα και διορθώνει πιθανές ανωμαλίες και παρακλήσεις της φυσιολογικής δομής αυτού. Δίνει ανακούφιση άμεσα και απαιτείται ελάχιστος χρόνος θεραπείας.

Μια θεαματική θεραπεία για τους ασθενείς, ένα δυνατό όπλο για τους ειδικούς

Μια επιστήμη απλώς ισχυρή στα χέρια του ανθρώπου.